Ανθρώπινος Πληθυσμός και Εξάλειψη των Ειδών

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μερικοί εξέχοντες οικονομολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο στην ανθρώπινη πληθυσμιακή αύξηση, ότι η έννοια του πεπερασμένου αναφορικά με τους πόρους δεν...