Προειδοποίηση των Επιστημόνων του Κόσμου προς την Ανθρωπότητα

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος)   Στις 18 Νοεμβρίου 1992, εκδόθηκε ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ από την Ένωση Ενδιαφερόμενων Επιστημόνων (WORLDS’ SCIENTISTS WARNING TO HUMANITY, Union of Concerned Scientists, www.ucsusa.org). Αυτή η...

Η Τραγωδία των Κοινών. Μια Εισαγωγή στην Έννοια.

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή Η τραγωδία των κοινών (tragedy of the commons) είναι μια θεωρία που αναφέρεται στην σύγκρουση των ιδιωτικών συμφερόντων και του κοινού καλού στην διεκδίκηση κοινών πόρων (το παρών άρθρο εστιάζεται...