Αγροτικός Τουρισμός. Μέρος 2ο

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Μαρία Εμμανουηλίδου (Γεωπόνος, M.Sc. Γεωργικής Οικονομίας) Αγροτουριστικός προορισμός Ενσωματωμένος στην λογική και φιλοσοφία του αγροτικού τουρισμού είναι και ο ορισμός του «αγροτουριστικού προορισμού». Ως...

Αγροτικός Τουρισμός. Μέρος 1ο

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Μαρία Εμμανουηλίδου (Γεωπόνος, M.Sc. Γεωργικής Οικονομίας)     Εισαγωγή στην Έννοια Ο αγροτικός τουρισμός αποτελεί μια πολυσυζητημένη και πολυδιάστατη έννοια για την οποία δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός...

Η Τραγωδία των Κοινών. Μια Εισαγωγή στην Έννοια.

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή Η τραγωδία των κοινών (tragedy of the commons) είναι μια θεωρία που αναφέρεται στην σύγκρουση των ιδιωτικών συμφερόντων και του κοινού καλού στην διεκδίκηση κοινών πόρων (το παρών άρθρο εστιάζεται...