Οικολογική και Αειφορική Ηθική. Μέρος 2ο

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Το οικοκεντρικό κοινωνικό συμβόλαιο Η βιώσιμη χρήση του πλανήτη είναι βασικά ένα οικοκεντρικό συμβόλαιο. Δεδομένου ότι ούτε οι μελλοντικές γενεές ούτε οι άλλες μορφές ζωής δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους...

Οικολογική και Αειφορική Ηθική. Μέρος 1ο

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή στις έννοιες Υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των εννοιών της οικολογικής ηθικής και της αειφορικής ηθικής. Και οι δύο επικεντρώνονται, ιδιαιτέρως, στην ηθική σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και...

Η Έννοια της Περιβαλλοντικής Ηθικής

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Περίληψη Όσο περισσότερες πτυχές της οικολογικής κρίσης γίνονται αντιληπτές και αισθητές τόσο πιο πιεστικό γίνεται το καθήκον της επαναδιευθέτησης των ηθικών μας αξιών και θεωρήσεων προς κατευθύνσεις...