Η αξία και ο ρόλος του αστικού πρασίνου.

Δρ. Κων/νος N. Μπαγινέτας Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος Αναμφίβολα, το ποσοστό των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου αποτελεί έναν παράγοντα και μέτρο για τον καλό σχεδιασμό και το υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής μιας πόλης. Οι αστικές περιοχές συνιστούν το...