Αειφόρος ανάπτυξη. Η έννοια και η ανάγκη συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Η αναγνώριση της σημασίας της «αειφόρου ανάπτυξης» Το έτος 2004 απονεμήθηκε στην Καθηγήτρια Wangari Maathai (η οποία τον Σεπτέμβριο του 2011 έφυγε από τη ζωή), μια διεθνώς αναγνωρισμένη συνήγορο της...

Οικολογική και Αειφορική Ηθική. Μέρος 2ο

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Το οικοκεντρικό κοινωνικό συμβόλαιο Η βιώσιμη χρήση του πλανήτη είναι βασικά ένα οικοκεντρικό συμβόλαιο. Δεδομένου ότι ούτε οι μελλοντικές γενεές ούτε οι άλλες μορφές ζωής δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους...

Οικολογική και Αειφορική Ηθική. Μέρος 1ο

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή στις έννοιες Υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των εννοιών της οικολογικής ηθικής και της αειφορικής ηθικής. Και οι δύο επικεντρώνονται, ιδιαιτέρως, στην ηθική σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και...