Ανθρώπινος Πληθυσμός και Εξάλειψη των Ειδών

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια, μερικοί εξέχοντες οικονομολόγοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο στην ανθρώπινη πληθυσμιακή αύξηση, ότι η έννοια του πεπερασμένου αναφορικά με τους πόρους δεν...

Η Τραγωδία των Κοινών. Μια Εισαγωγή στην Έννοια.

Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας (Γεωπόνος – Αγροτικός Γεωγράφος) Εισαγωγή Η τραγωδία των κοινών (tragedy of the commons) είναι μια θεωρία που αναφέρεται στην σύγκρουση των ιδιωτικών συμφερόντων και του κοινού καλού στην διεκδίκηση κοινών πόρων (το παρών άρθρο εστιάζεται...