Κλιματική Αλλαγή. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπισή της

Κλιματική Αλλαγή. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπισή της Γρηγόριος Α. Ζαχαρής, Πολιτικός Επιστήμονας, Πτυχιούχος Α.Π.Θ., M.Sc. (Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité) Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας, Γεωπόνος, Ειδικευμένος σε θέματα Αειφορικής...

Η Σημασία των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα

Εισαγωγή Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις αγροτικές συλλογικές οργανώσεις (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών κλπ) και τη σημασία που αυτές έχουν για την αγροτική οικονομία, και κατ’ επέκταση την κοινωνία και το περιβάλλον,...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2015

Εισαγωγή Η «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, ως μέσο για την εστίαση της προσοχής στη σημασία του νερού και στην ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρόταση για τη θέσπιση μιας διεθνής ημέρας για τον εορτασμό του νερού...

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Εισαγωγή Από τις 11 έως τις 24 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στην Βαρσοβία της Πολωνίας η 19η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Η σύνοδος της Συνθήκης-Πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCC) πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη...

Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αειφορικής Παραγωγής και Κατανάλωσης

Με αφορμή τις διάφορες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και εστιάζοντας στο γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική μεγέθυνση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν ουσιαστικά...

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Στο πλαίσιο του εορτασμού της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και εστιάζοντας στο γεγονός ότι η προστασία, η διαφύλαξη και η βελτίωση του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές,...