Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μέτρο 19: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development, CLLD). Συνοπτική Περιγραφή του Μέτρου.   Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στη διαβούλευση αυτή παρουσιάζονται: α) η εθνική στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης, β) η ανάλυση...

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως τονίζεται στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Πόλεις του αύριο. Προκλήσεις, οράματα, τρόποι ανάπτυξης», ζούμε σε ένα αστικό κόσμο, καθώς το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί ήδη σε αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, το 2012, οι 600...

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Παρατηρήσεις επί των Αξόνων Προτεραιότητας

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται: α) η στρατηγική της Περιφέρειας για την επίτευξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,...

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020. Παρατηρήσεις επί της Στρατηγικής, του Οράματος και των Αναπτυξιακών Αναγκών

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται: α) η στρατηγική της Περιφέρειας για την επίτευξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,...

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές και η αναγκαιότητας της πολιτικής νοημοσύνης

Πλησιάζοντας σιγά-σιγά προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ερχόμενου Μαΐου, γινόμαστε πλέον, σχεδόν καθημερινά, μάρτυρες της ενεργοποίησης των υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών στην περιοχή μας. Εστιάζοντας στον σημαντικό ρόλο που θα κληθεί να παίξει η Τοπική...