Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027. Οι αλλαγές που προτείνονται και οι προκλήσεις τους.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δημοσίευσε πρόσφατα, τον Ιούνιο, τις προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ, παράλληλα με την πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τρείς...

4Ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΝΕΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ 2017

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Η πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είχε ως σκοπό αφενός να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των Νέων Αγροτών στην...

Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σημερινή περίοδο ο αγροτικός τομέας της χώρας μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κυρίως ως αποτέλεσμα της έντονης ύφεσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει τις οικονομίες του συνόλου των χωρών...

Ο Ρόλος των Γυναικών της Υπαίθρου

“Όταν οι γυναίκες ενδυναμώνονται και μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και την πρόσβαση στη γη, στην ηγεσία, στις ευκαιρίες και στις επιλογές, τότε οι οικονομίες αναπτύσσονται, η επισιτιστική ασφάλεια ενισχύεται και οι προοπτικές βελτιώνονται για τις...

Η Σημασία των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα

Εισαγωγή Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις αγροτικές συλλογικές οργανώσεις (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών κλπ) και τη σημασία που αυτές έχουν για την αγροτική οικονομία, και κατ’ επέκταση την κοινωνία και το περιβάλλον,...

Αστική Γεωργία και Λαχανόκηποι

Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια και υπό το πρίσμα των ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών μεταβολών που συντελούνται διεθνώς, η αστική γεωργία έχει επανέλθει στο προσκήνιο επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του αστού ανθρώπου με το περιβάλλον και τα αγροδιατροφικά...