Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Μέτρο 7: Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές. Συνοπτική Περιγραφή του Μέτρου και των Υπομέτρων.

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στη διαβούλευση αυτή παρουσιάζονται και τα επιμέρους μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα...

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ΕΣΠΑ και οι προκλήσεις για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο στοχευμένης χρηματοδότησης, όσο και στήριξης των διαθρωτικών αλλαγών, αποτελεί το ΕΣΠΑ και γενικώς οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Αλιείας. Με τη συνδρομή...

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μέτρο 19: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development, CLLD). Συνοπτική Περιγραφή των Υπομέτρων.     Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για...

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μέτρο 19: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development, CLLD). Συνοπτική Περιγραφή του Μέτρου.   Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στη διαβούλευση αυτή παρουσιάζονται: α) η εθνική στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης, β) η ανάλυση...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2015

Εισαγωγή Η «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, ως μέσο για την εστίαση της προσοχής στη σημασία του νερού και στην ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρόταση για τη θέσπιση μιας διεθνής ημέρας για τον εορτασμό του νερού...