(Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο φύλλο Νο104-27.10.17 της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα»)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είχε ως σκοπό αφενός να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των Νέων Αγροτών στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη για όλη την Ευρώπη, και αφετέρου να βραβευτεί ο καλύτερος Ευρωπαίος Νέος Αγρότης για το 2017.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 300 σύνεδροι από 19 χώρες, οι περισσότεροι νέοι αγρότες. Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη για το 2017 προέρχονταν από 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Ο λόγος για τον οποίο θεσμοθετήθηκε αυτό το βραβείο για τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα επαγγελματική οδό έχει να κάνει με τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γεωργία. Εξάλλου χωρίς νέους αγρότες, η γεωργία δεν έχει μέλλον, και χωρίς ισχυρό γεωργικό τομέα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μένει ανολοκλήρωτο.

Ύστερα από την παρουσίαση των διαγωνιζομένων Νέων Αγροτών, το βραβείο του Καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη για το 2017 απονεμήθηκε στον εικοσιοκτάχρονο Sander Thus από την Ολλανδία.

Ο Ολλανδός νικητής διαθέτει μία κτηνοτροφική μονάδα η οποία περιλαμβάνει εκτροφή χοίρων, μοσχαριών και αρόσιμες εκτάσεις για την παραγωγή των ζωοτροφών που χρειάζεται.

Το στοιχείο που βάρυνε για την ανάδειξη του ως νικητή του φετινού βραβείου ήταν μια καινοτομία! Ο νέος αυτός αγρότης συνέλαβε, σχεδίασε και δημιούργησε για λογαριασμό της Ολλανδικής Ένωσης Νέων Αγροτών, η οποία αριθμεί 8.000 Νέους Αγρότες, μία ιστοσελίδα μέσα από την οποία οι υπάρχοντες αλλά και οι εν δυνάμει Νέοι Αγρότες, θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ και να δικτυωθούν μεταξύ τους (κατά τα πρότυπα του facebook), να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους ή ακόμα και να βρίσκονται εκ του σύνεγγυς.

Αυτό που έκρινε εν τέλει την επιλογή του καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη για το 2017, ήταν η προσπάθεια αξιοποίησης της έννοιας της συλλογικότητας στο εγχείρημά του και συγκεκριμένα η σημασία της αλληλεπίδρασης και της δικτύωσης των αγροτών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγροτικού τομέα. Και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα αυτή τη συλλογιστική, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και τη σημασία των Συλλογικών Αγροτικών Σχημάτων και των οικονομιών κλίμακος για την επίτευξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Προτάσεις πολιτικής

Με αφορμή αυτή την καινοτομία, αξίζει να αναφερθεί ότι το σχέδιο της ΝΔ, όπως το έχει περιγράψει και ο Πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις στα μέλη τους και στην αγροτική οικονομία γενικότερα.

Για τη ΝΔ, τα Συλλογικά Αγροτικά Σχήματα και οι οικονομίες κλίμακος που μπορούν να προκύψουν από αυτά, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αγροτικών συνεργειών, συμφωνιών και επενδυτικών σχημάτων. Αυτά θα βοηθήσουν τους αγρότες να μεταβούν σε ένα νέο πρότυπο υγιούς αγροτικής επιχειρηματικότητας, μέσα από το οποίο στηρίζεται και η δημιουργία βιώσιμων συλλογικών αγροτικών οργανώσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές, όπως οι παρακάτω που έχει ήδη παρουσιάσει ο Πρόεδρος της ΝΔ:

  • Eνθάρρυνση της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών ανά προϊόν, με την αντικατάσταση του πρόσφατα ψηφισθέντος Συνεταιριστικού νόμου με έναν νέο που θα επιτρέπει στις συλλογικές οργανώσεις των αγροτών να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συνεργατισμού.
  • Άμεση ενεργοποίηση όλων των Μέτρων και διαρθρωτικών πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (όπως και το Μέτρο 9 «Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών»).
  • Καθιέρωση τακτικού, δομημένου διαλόγου της Κυβέρνησης με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις παραγωγών κατά προϊόν.
  • Δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου για τη θεσμική εκπροσώπηση των παραγωγών.

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της σύστασης Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε ένα υγιή, σταθεροποιητικό, οικονομικό παράγοντα επίτευξης ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα.