Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νέων Αγροτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
Η πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είχε ως σκοπό αφενός να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των Νέων Αγροτών στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη για όλη την Ευρώπη, και αφετέρου να βραβευτεί ο καλύτερος Ευρωπαίος Νέος Αγρότης για το 2017.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 300 σύνεδροι από 19 χώρες, οι περισσότεροι νέοι αγρότες. Οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη για το 2017 προέρχονταν από 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.
Ο λόγος για τον οποίο θεσμοθετήθηκε αυτό το βραβείο για τους νέους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την ενδιαφέρουσα επαγγελματική οδό έχει να κάνει με τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γεωργία. Εξάλλου χωρίς νέους αγρότες, η γεωργία δεν έχει μέλλον, και χωρίς ισχυρό γεωργικό τομέα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μένει ανολοκλήρωτο.
Ύστερα από την παρουσίαση των διαγωνιζομένων Νέων Αγροτών, το βραβείο του Καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη για το 2017 απονεμήθηκε στον εικοσιοκτάχρονο Sander Thus από την Ολλανδία.
Ο Ολλανδός νικητής διαθέτει μία κτηνοτροφική μονάδα η οποία περιλαμβάνει εκτροφή χοίρων, μοσχαριών και αρόσιμες εκτάσεις για την παραγωγή των ζωοτροφών που χρειάζεται.
Το στοιχείο που βάρυνε για την ανάδειξη του ως νικητή του φετινού βραβείου ήταν μια καινοτομία! Ο νέος αυτός αγρότης συνέλαβε, σχεδίασε και δημιούργησε για λογαριασμό της Ολλανδικής Ένωσης Νέων Αγροτών, η οποία αριθμεί 8.000 Νέους Αγρότες, μία ιστοσελίδα μέσα από την οποία οι υπάρχοντες αλλά και οι εν δυνάμει Νέοι Αγρότες, θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ και να δικτυωθούν μεταξύ τους (κατά τα πρότυπα του facebook), να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους ή ακόμα και να βρίσκονται εκ του σύνεγγυς.
Αυτό που έκρινε εν τέλει την επιλογή του καλύτερου Ευρωπαίου Νέου Αγρότη για το 2017, ήταν η προσπάθεια αξιοποίησης της έννοιας της συλλογικότητας στο εγχείρημά του και συγκεκριμένα η σημασία της αλληλεπίδρασης και της δικτύωσης των αγροτών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αγροτικού τομέα. Και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα αυτή τη συλλογιστική, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και τη σημασία των Συλλογικών Αγροτικών Σχημάτων και των οικονομιών κλίμακος για την επίτευξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται από την παραπάνω βράβευση είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις στα μέλη τους και στην αγροτική οικονομία γενικότερα.
Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε ένα υγιή, σταθεροποιητικό, οικονομικό παράγοντα επίτευξης ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα.