Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μέτρο 19: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development, CLLD). Συνοπτική Περιγραφή των Υπομέτρων.     Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για...

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μέτρο 19: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Community Led Local Development, CLLD). Συνοπτική Περιγραφή του Μέτρου.   Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για διαβούλευση το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Στη διαβούλευση αυτή παρουσιάζονται: α) η εθνική στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης, β) η ανάλυση...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ 2015

Εισαγωγή Η «Παγκόσμια Ημέρα Νερού» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, ως μέσο για την εστίαση της προσοχής στη σημασία του νερού και στην ανάγκη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρόταση για τη θέσπιση μιας διεθνής ημέρας για τον εορτασμό του νερού...