Στις 16-17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 11ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα Συνέδριο «Αρχών & Θέσεων».

Ένα Συνέδριο στο οποίο ο Πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το προγραμματικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας, με βάση το οποίο είναι έτοιμη να κυβερνήσει την Ελλάδα, με στόχο την εθνική επανεκκίνηση και την οριστική έξοδο της χώρας μας από την κρίση.

Το Συνέδριο αυτό ήταν το επιστέγασμα μιας σοβαρής προσπάθειας που περιλάμβανε 7 Προσυνέδρια και 2 Θεματικές Ημερίδες. Μέσα από αυτά δόθηκε η δυνατότητα στην κοινωνία να συμμετάσχει ουσιαστικά, να παρουσιάσει τις απόψεις της, να αναδείξει τους προβληματισμούς της.

Μια προσπάθεια που οδήγησε στη σύνταξη ενός συνεκτικού σχεδίου 160, ρεαλιστικών και κοστολογημένων, προτάσεων πολιτικής, αναφερόμενων σε 30 ενότητες πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά και για τον πρωτογενή τομέα.

Έναν πρωτογενή τομέα που οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να αποκτήσει μία διαφορετική αγροτική επιχειρηματική νοοτροπία. Μία νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας, σύγχρονη, διεθνή και εξωστρεφή.

Το σχέδιο της ΝΔ για τον Πρωτογενή Τομέα, έχει περιγραφεί από τον Πρόεδρό της Κυριάκο Μητσοτάκη, και αναφέρεται αναλυτικά και στο προγραμματικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο.

Το κεντρικό συστατικό στοιχείο της αγροτικής πολιτικής της ΝΔ είναι η μετάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης.

Ένα μοντέλο στο οποίο ο Έλληνας, η Ελληνίδα παραγωγός, ο Νέος Αγρότης, αντιμετωπίζονται ως ένας δημιουργικός επιχειρηματίας. Τολμά, παίρνει ρίσκα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Αναζητά και στρέφεται σε καλλιέργειες, τεχνολογίες και συνεταιριστικά σχήματα που του/της επιτρέπουν να έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μικρότερο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το Κράτος.

Ένα μοντέλο που στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας ενός αγροτικού τομέα επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να παράγουν προϊόντα ποιότητας, σε πρότυπα που απαιτούν και προσδοκούν οι σύγχρονοι καταναλωτές. Επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν κάθε δυνατής συμπαράστασης για να εκσυγχρονίσουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις και να τις καταστήσουν απόλυτα ανταγωνιστικές υπό διεθνή πρότυπα.

Και θα το πετύχουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις αγροτικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο.

Στόχος μας ο Ελληνικός Πρωτογενής Τομέας να γίνει ένας από τους βασικούς Πυλώνες Ανάπτυξης για την έξοδό μας από την κρίση και για την Ελλάδα που αξίζουμε.