Η τηλεοπτικη μου παρουσια

04.09.19

Ύπαιθρος χώρα

Star Κεντρικής Ελλάδας

09.01.19

Ύπαιθρος χώρα

Star Κεντρικής Ελλάδας

10.10.18

Ύπαιθρος χώρα

Star Κεντρικής Ελλάδας

12.02.18

Ραδιόφωνο

Star Κεντρικής Ελλάδας

06.02.17

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

27.10.17

Γενονότα

Star Κεντρικής Ελλάδας

13.01.17

Γενονότα

Star Κεντρικής Ελλάδας

24.10.16

Γενονότα

Star Κεντρικής Ελλάδας

15.06.16

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

13.06.16

Γεγονότα

Star Κεντρικής Ελλάδας

18.05.16

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

25.11.15

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

21.10.15

Γεγονότα

Star Κεντρικής Ελλάδας

30.09.15

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

29.04.15

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

07.01.15

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

10.11.14

Βήμα για όλους

Star Κεντρικής Ελλάδας

10.09.14

Ύπαιθρος

Star Κεντρικής Ελλάδας

08.12.13

Γεγονότα

Star Κεντρικής Ελλάδας