Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου όπως θεσμοθετήθηκε το 1972 από τον ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διοργανώνει, αντίστοιχα κάθε χρόνο, μια παράλληλη ετήσια διάσκεψη με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού για τα τρέχοντα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον.

Η φετινή Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα έχει ως θέμα «Κυκλική Οικονομία, Αποδοτικότητα Πόρων και Αποβλήτων» (Circular Economy, Resource Efficiency & Waste). Φέτος, λοιπόν, η μεγαλύτερη ετήσια συνάθροιση για το περιβάλλον στην Ευρώπη, θα επικεντρωθεί στην κυκλική οικονομία, στους πόρους και στα απόβλητα. Θα επικεντρωθεί στο πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πόρους και θέσεις εργασίας. Στο πώς μπορούμε να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από νέα υλικά και πόρους. Στο πώς μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε, να ανακατασκευάσουμε και να ανακυκλώσουμε υλικά και πόρους. Στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε. O βασικός στόχος της φετινής Πράσινης Εβδομάδας είναι να έρθουν στο προσκήνιο και να αναδειχθούν τα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, αλλά και ο πλανήτης μας, με σκοπό την ανάδειξη δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών και τρόπων αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.

Η ΕΕ αναγνωρίζοντας ότι ζούμε σε έναν κόσμο με περιορισμένους πόρους, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής, θεωρεί την κυκλική οικονομία ως την πιο λογική λύση. Θεωρεί ότι σε μια οικονομία σχεδόν τίποτα δεν θα πρέπει να πάει χαμένο, ότι η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή των προϊόντων θα πρέπει να γίνει συνήθης πρακτική και ότι η έννοια της βιωσιμότητας θα πρέπει να γίνει μια εγγενής αξία του ίδιου του ιστού της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Έτσι, το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει νέες προτάσεις που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να απελευθερώσει το δυναμικό της κυκλικής οικονομίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και τον σχεδιασμό μας. Θα υπάρξει, επίσης, έμφαση στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και στο πώς μπορεί να βοηθήσει η ΕΕ τα κράτη μέλη της να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά.

Η Πράσινη Εβδομάδα, στα πλαίσια της ετήσιας συνδιάσκεψής της και των εκδηλώσεών της, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ πολλών εταίρων και συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το ετήσιο αυτό συνέδριο έχει καθιερωθεί ως μια εκδήλωση ορόσημο στην οποία συμμετέχουν όλοι όσοι ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περσινή διάσκεψη προσέλκυσε περίπου 2.100 συμμετέχοντες, προερχόμενοι από εθνικές κυβερνήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκές κοινότητες και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παράλληλα με τις ομιλίες και τα θεματικά εργαστήρια, λαμβάνει χώρα μια έκθεση στην οποία δίνεται η δυνατότητα σε διάφορους εκθέτες να παρουσιάσουν πράσινες επιχειρηματικές λύσεις, δραστηριότητες ΜΚΟ, περιβαλλοντικές δράσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, στρατηγικές Ευρωπαϊκών και Διεθνών οργανισμών κλπ. Επίσης, παράλληλες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ευρώπη. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πόλη μας, με την διοργάνωση της 3ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Λαμιέων.

Στο πνεύμα, λοιπόν, των εκδηλώσεων της φετινής Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας, ας αναλογιστούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομική μεγέθυνση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν ουσιαστικά τομείς που συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική διαχείριση που σέβεται και διαφυλάσσει το περιβάλλον και εισάγει καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, αντιμετωπίζοντάς το παράλληλα ως αναπτυξιακό απόθεμα που μπορεί να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική μεγέθυνση, μέσω της δημιουργίας νέων μορφών απασχόλησης, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μονόδρομο στην προσπάθεια σχεδιασμού μίας σφαιρικής αειφορικής στρατηγικής για το περιβάλλον.