Σήμερα ο αγροτικός τομέας της χώρας μας δραστηριοποιείται σε ένα μεταλλασσόμενο ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που βιώνει τη μεγαλύτερη παγκόσμια μεταπολεμική οικονομική κρίση.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Ελληνικός πρωτογενής τομέας οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του και να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται.

Για να επιτευχτεί αυτό απαιτείται μία διαφορετική αγροτική επιχειρηματική νοοτροπία, που θα απέχει από αυτήν των επιδοτήσεων. Μία νέα κουλτούρα επιχειρηματικότητας, σύγχρονη, διεθνής, μία κουλτούρα εξωστρέφειας.

Το σχέδιο της ΝΔ για τον Πρωτογενή Τομέα, όπως το έχει περιγράψει ο Πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης, «δεν ξεκινά από το χωράφι, αλλά από το ράφι». Από το ράφι του μπακάλικου, του σούπερ-μάρκετ, του παντοπωλείου. Αυτό το ράφι δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι εξίσου αμερικανικό, κινεζικό, γερμανικό, γαλλικό.

Για τη ΝΔ, ο Έλληνας και η Ελληνίδα παραγωγός, ο Νέος Αγρότης, αντιμετωπίζονται ως ένας δημιουργικός επιχειρηματίας. Που τολμά, παίρνει ρίσκα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Αναζητά και στρέφεται σε καλλιέργειες, τεχνολογίες και συνεταιριστικά σχήματα που του επιτρέπουν να έχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα, μικρότερο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το Κράτος.

Το Κράτος οφείλει να μην είναι τροχοπέδη, αλλά αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια. Αφαιρώντας και όχι προσθέτοντας εμπόδια. Ενισχύοντας στοχευμένες παρεμβάσεις χρηματοδότησης, εξοπλισμού και παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, προκειμένου να στηρίζει τις επιτυχημένες προσπάθειες των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, των μελισσοκόμων.

Στις σημερινές συνθήκες, κεντρικό συστατικό στοιχείο της αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η μετάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης.

Η ενίσχυση της δημιουργίας ενός αγροτικού τομέα επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι θα είναι ικανοί να παράγουν προϊόντα ποιότητας, σε πρότυπα που απαιτούν και προσδοκούν οι σύγχρονοι καταναλωτές. Επαγγελματίες αγρότες που θα πρέπει να τύχουν κάθε δυνατής συμπαράστασης για να εκσυγχρονίσουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις και να τις καταστήσουν απόλυτα ανταγωνιστικές υπό διεθνή πρότυπα.

Η αγροτική πολιτική που σχεδιάζουμε στη ΝΔ στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας – κυρίως μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής – και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Και θα το πετύχουμε με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στόχους, όπως έχει ήδη αναφέρει ο Πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης στις διάφορες τοποθετήσεις του για τον Αγροτικό Τομέα, από το βήμα της ΔΕΘ το 2016 και το 2017, το βήμα της Βουλής, αλλά και τις συχνές επισκέψεις του σε αγροτικές περιοχές της χώρας μας.

Σε αυτό το σχέδιο θα αναφερθούμε και στο Προσυνέδριο που θα διοργανωθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Λάρισα με τίτλο «Για τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια», στο οποίο θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους μας να συζητήσουμε για την αγροτική πολιτική που θέλουμε, παρουσιάζοντας λύσεις σε εθνικά και τοπικά αγροτικά θέματα αλλά ταυτόχρονα σημειώνοντας και συγκριμένες προτάσεις και ιδέες που θα ακουστούν.

Όλα τα παραπάνω με στόχο ο Πρωτογενής Τομέας να γίνει ένας από τους βασικούς Πυλώνες Ανάπτυξης της χώρας μας και της εξόδου από την κρίση. Κι αυτό με βάση την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με σκοπό τη βιωσιμότητα της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και την ανάπτυξη της Ελληνικής υπαίθρου.