Πρόσθετες γνώσεις κι ενδιαφέροντα

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Αγγλική γλώσσα Άδεια Διδασκαλίας σε Φροντιστήριο (23/9/1999)Άδεια Επάρκειας Προσόντων (1/4/1998)

Πτυχίο Proficiency της Αγγλικής Γλώσσας (Βαθμός C, Ιούνιος 1997)

Πτυχίο Lower (First Certificate) της Αγγλικής Γλώσσας

(Βαθμός B, Ιούνιος 1992)

Πτυχίο Higher της Αγγλικής Γλώσσας (Βαθμός Καλά, Ιούλιος 1992)

Πτυχίο Basic της Αγγλικής Γλώσσας (Βαθμός Πολύ Καλά, Μάιος 1991)

Γαλλική γλώσσα Παθητική γνώση (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

 

Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πιστοποίηση ECDL:(Κέντρο Πληροφορικής FUTURE, Λαμία, 24/11/2006)

Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word 2002, XP)

Λογιστικό Φύλλο (Microsoft Excel 2002, XP)

Διαχείριση Πληροφοριών-Επικοινωνίες (Microsoft Internet Explorer 6.0)

 

Σεμινάριo Πληροφορικής (72 ώρες):

(Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών Didacta, Θεσσαλονίκη, 5/12/1997),

Λειτουργικά Συστήματα: MS-DOS, MS OFFICE 97 Professional,

Windows 95 and Windows NT

Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word 97)

Λογιστικό Φύλλο (spreadsheet) (Microsoft Excel 97)

Βάσεις Δεδομένων: Microsoft Access 97

Internet (Internet Explorer)-Multimedia, PowerPoint 97

 

Επαγγελματική άδεια Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), Επάγγελμα: Γεωπόνος 
Οδήγηση Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Κατ. Β΄, Ημερ. Εκδ. 28/4/1995) 
Στρατιωτική Θητεία 14/2/2006 – 14/11/2006(Σώμα: ΥΠ, Ειδικότητα: Τεχνικός Γραφέας – Προγραμματιστής Η/Υ)

 

ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Διάφορα Ανάγνωση ΛογοτεχνίαςΠερπάτημα στην εξοχή/φύση

Οινογνωσία

Κολύμβηση

Golf

Διαιτητής στο Volley & Beach Volley