Πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Υποτροφίες και διακρίσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10/2001-12/2005 University of Nottingham, UK, School of Geography,Doctor of Philosophy (Ph.D.)
10/2000-10/2001 University of London, UK, Imperial College of Science, Technology andMedicine, School of Agricultural Sciences, Master of Science (M. Sc.)in Sustainable Agriculture and Rural Development, Specialisation: Agro-ecology(Overall mean: Pass 61/100)

 

10/2000-10/2001 Imperial College of Science, Technology and Medicine, UKDiploma of Imperial College (D.I.C.)
9/1994-3/2000 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας,Πτυχίο Γεωπόνου, Ειδίκευση: Οπωροκηπευτικά & Άμπελος(Βαθμός: Λίαν Καλώς 7,09/10) 
9/1991-9/1994 5ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, Νομός Φθιώτιδας (Βαθμός: Άριστα 19,4/20)

 

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
2001-2004 University of Nottingham, Research Scholarship for proposed research
1996-1999 Υποτροφία από το ίδρυμα “Γεώργιος Πανουργιάς” (Λαμία) λόγω επίδοσης στοΤμήμα Γεωπονίας
1994-1996 Υποτροφία από το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών (I.K.Y.), λόγω σειράςεισαγωγής και επίδοσης στο Τμήμα Γεωπονίας
1988-1994 Αριστείο προόδου σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης