Στις 25 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, σε συνεργασία με τον Τομέα Τουρισμού και τον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, διοργάνωσε με επιτυχία Ημερίδα επικεντρωμένη στη διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα.

Ο τουρισμός, ακόμη και σε εποχή κρίσης, αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης με αξιοσημείωτη συμβολή στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, διαγράφεται, πλέον, η ανάγκη εμπλουτισμού του κλασσικού τουριστικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα», με επιπλέον υπηρεσίες και εμπειρίες.

Μεταξύ αυτών των εμπειριών, η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικά παραγόμενων προϊόντων καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση.

Η διασύνδεση του τουρισμού με την τοπική γαστρονομία και τον πολιτισμό, μπορεί να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν και την ταξιδιωτική εμπειρία, και να αναδείξει την Ελλάδα ως ακόμα σημαντικότερο τουριστικό προορισμό.

Αν ο αγροτικός τομέας συνεργαστεί με τον τουρισμό μπορεί να επιτευχθούν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο τουρισμός λειτουργώντας σε συνέργεια με τον πρωτογενή τομέα μπορεί να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ως ομιλητές έγκριτοι εκπρόσωποι κλάδων και φορέων οι οποίοι, με βάσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από την πολυετή ενασχόλησή τους με τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, παρουσίασαν σαφείς, στοχευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις, που θα ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό προτάσεων πολιτικής με στόχο την καλύτερη δυνατή διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή, τη βελτίωση της δυνατότητας διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και την περαιτέρω αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Οι κύριες προτάσεις που παρουσίασαν οι ανωτέρω ομιλητές ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση και προβολή τουριστικών γαστρονομικών προϊόντων σε κάθε προορισμό.
 • Κεντρικός, εθνικός σχεδιασμός marketing και προώθησης.
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου διασύνδεσης των τομέων.

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ

 • Δημιουργία συνεργειών και δικτύου συνεργασίας με εκπροσώπους και των δύο μερών.
 • Ενεργοποίηση των Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 που προωθούν το χτίσιμο συλλογικοτήτων και συνεργειών.
 • Ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και των Αγροτικών Επιμελητηρίων.

Γ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 • Δημιουργία περιφερειακών κέντρων τοπικής γαστρονομίας σε κάθε περιφέρεια σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα.
 • Βέλτιστη χρησιμοποίηση των εργαλείων προώθησης των Περιφερειών (Αγροδιατροφικές Συμπράξεις).
 • Κοινές καμπάνιες με τους τοπικούς ΟΤΑ.
 • Κατάρτιση γαστρονομικών χαρτοφυλακίων και τοπικών συνταγών ανά Περιφέρεια.

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • Ένταξη της γαστρονομίας στο χάρτη της τουριστικής εκπαίδευσης και ίδρυση Σχολής Γαστρονομίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση παραγωγών και καταναλωτών.

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

 • Προώθηση και αποτελεσματική προβολή των προϊόντων τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
 • Ίδρυση τοπικών Mall γαστρονομίας.
 • Ανάπτυξη σήματος ελληνικής κουζίνας.

Οι ανωτέρω προτάσεις μπορούν να γίνουν αντικείμενο προβληματισμού και περαιτέρω συζητήσεων και αναλύσεων, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση μιας προτεινόμενης πολιτικής για τη διασύνδεση του πρωτογενή με τον τριτογενή τομέα.

Αποδεικνύεται έτσι στην πράξη, για μία ακόμη φορά, ότι η ΝΔ και ο Πρόεδρός της, σε κάθε τομέα πολιτικής, παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και μετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στη διαμόρφωση προτάσεων και θέσεων προς όφελος της χώρας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πρωτογενή και Τριτογενή Τομέα της χώρας μας.