Επιστημονικές δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
7/2005 Μπαγινέτας Κ κ.α. (2005). “Ανάπτυξη δεικτών ποιότητας εδάφους γιααξιολόγηση της γεωργικής αειφορίας. Μείγμα επιστημονικής και τοπικήςγνώσης”. Bayreuther Geowissenschaftliche Arbeiten, Vol. 26, pp. 137-148
3/2003 Μπαγινέτας K (2003). “Επισκόπηση δεικτών αειφορικής ανάπτυξης”.Επισκόπηση του Moffatt I., Hanley N. and Wilson M. D. (2001). “Μέτρηση καιμοντελοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης” (Parthenon Publishing. UK) Global

Ecology and Biogeography, Vol. 12, (2), pp. 175-176 (Επισκόπηση βιβλίου)

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ – ΒΙΒΛΙΑ
6/2011 “Αειφορική διαχείριση γεωργικών πόρων και η ανάγκη συμμετοχής τωνεταίρων στην ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών αειφορίας. Η περίπτωση τηςποιότητας εδάφους” (Στα αγγλικά, pp. 227-261)

Στο Zacharoula Andreopoulou et al. (Eds.) “Agricultural and Environmental

informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications”,

Εκδόσεις IGI Global, USA. ISBN 978-1-60960-621-3 (hbk.)

 

12/2008 “Η αμφισβητούμενη φύση της έννοιας της αειφορίας στη γεωργία. Μιαεξέταση των απόψεων των σχεδιαστών πολιτικής, των επιστημόνωνκαι των αγροτών” (Στα αγγλικά). Στο Robert Fish et al. (Eds.) “Αειφορική

διαχείριση αγροκτημάτων εδάφους: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις”. Εκδόσεις

CABI UK, pp. 30-41, ISDN 978-1-84593-351-7

 

12/1998 “Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας”, “Παράρτημα II & VI”. Στο Μπαγινέτας Kκ.α. (1998) (Επιμ.). Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα στη γεωγραφικήενότητα Δίου, Νομού Πιερίας. Τόμοι I & II, σ. 23-43, σ. 149-170 & σ. 267-278.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών

Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΡΙΣΕΩΣ
27-30/5/2010 Σταυρόπουλος Β & Μπαγινέτας Κ (2011). “Η εφαρμογή των αρχών τηςαειφορικής διεύθυνσης/ηγεσίας στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης σεδιευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης”. Στο

Παπαδάτος, Γ., Αντωνίου, Α.Σ., Μπαστέα, Α., & Τρακαδάς, Π., (Επιμ.),

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος

Β΄, σελ. 616-624, Αθήνα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο & Εκδόσεις ΚΙΣΣΟΣ, ISBN set 978-960-299-

949-3, ISBN 978-960-299-951-6

 

15-18/4-2010 Σταυρόπουλος Β & Μπαγινέτας Κ (2010). “Διερευνώντας την Έννοιακαι τις Αρχές της Αειφορικής Διεύθυνσης/Ηγεσίας μέσα από τις απόψειςΔιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Ειδικής και Γενικής

Εκπαίδευσης”. Πρακτικά Συνεδρίου ¨Η Ειδική Αγωγή Αφετηρία εξελίξεων στην

Επιστήμη και την Πράξη¨, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Εταιρεία Ειδικής

Παιδαγωγικής Ελλάδος, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 15-

18 Απριλίου 2010, Αθήνα, Ελλάδα, (Δεύτερη Παράλληλη Συνεδρία, pp. 3-25,

ISBN 978-960-333-633-4, Εκδόσεις Γρηγόρη)

 

22-24/1/2010 Μπαγινέτας Κ & Σταυρόπουλος Β (2010). “Κατανοώντας την Έννοια και τιςΑρχές που Διέπουν την Αειφορική Διεύθυνση/Ηγεσία στην Εκπαίδευση. ΜιαΜελέτη Περίπτωσης σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας

Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης”. Πρακτικά Συμποσίου ¨Το Αειφόρο

Σχολείο του Παρόντος & του Μέλλοντος¨, 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, Ελληνική

Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Συμβούλιο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 22-24 Ιανουαρίου 2010, Αθήνα,

Ελλάδα (Δεύτερη Συνεδρία, pp. 1-20, http://ellet.gr/events)

 

6/2008 Μπαγινέτας Κ (2008). “Ορίζοντας και Αξιολογώντας την Ποιότητα τουΕδάφους. Η Άποψη των Γεωργών”. Πρακτικά Συνεδρίου, “Μελέτη,Μοντελοποίηση, και Κατανόηση του Πλανήτη Γη”, Διεθνές Συνέδριο, Τμήμα

Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα,

paper C01ID086, pp.1-8, Session C1,

http://www.aegean.gr/geography/earth-conference2008/

 

9/2003 Μπαγινέτας Κ. (2003). “Δείκτες ποιότητας εδάφους που είναι κατανοητοί στουςγεωργούς”. Στο Thomasin Lang (Ed.) “Γεωγραφία, Υπηρετώντας την Κοινωνίακαι το Περιβάλλον”, Πρακτικά Συνεδρίου, Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία–

Ινστιτούτο Βρετανών Γεωγράφων, Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο, Λονδίνο

 

 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Διδακτορική Διατριβή (2005) Αγρο-Περιβαλλοντικοί Δείκτες Αειφορίας: Διεπιστημονική ΑνάπτυξηΔεικτών Ποιότητας Εδάφους στο Νόττινγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο”Επιβλέποντες Καθηγητές: Prof. Charles Watkins, Dr Richard Field,

Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ,

Ηνωμένο Βασίλειο

Εξωτερικός Εξεταστής: Prof. Brian Ilbery, Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ,

Ηνωμένο Βασίλειο

Εσωτερικός Εξεταστής: Dr Georgina Endfield, Πανεπιστήμιο του

Νόττιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή (2001) Αειφορική Γεωργία & ο Ρόλος των Δεικτών Αειφορίας”Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Howard Lee,Αυτοκρατορικό Κολλέγιο Επιστημών,

Τεχνολογίας και Ιατρικής, Ηνωμένο Βασίλειο

Εξωτερικός Εξεταστής: Prof. Jules Pretty, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ,

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Πτυχιακή Διατριβή (2000) Βιολογική γεωργία. Επίδραση εκχυλίσματος ρίγανης (Origanum hirtumL.) στην ανάπτυξη σπόρων των ζιζανίων ήρας (Lolium trigidum L.) καιαγριοβρώμης (Avena sterilis L.)

Επιβλέπων Καθηγήτρια: Καθ. Κυριακή Γκαϊντατζή-Καλμπουρτζή,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΩΝ
12/1998 Μπαγινέτας K κ.α. (1998) (Επιμ). “Μελέτη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέαστη γεωγραφική ενότητα Δίου, Νομού Πιερίας”. Τόμοι I & II, σ.279.Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών,

Τμήμα Γεωπονίας. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Επικεφαλής ερευνητής ομάδας

φοιτητών. Έρευνα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής του Δήμου Δίου,

Νομός Πιερίας.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Integrated rural development programs in Greece. An investigation in CentralGreece
Farmers’ perceptions of soil importance and the meaning and assessment ofsoil quality 
Testing a set of chosen soil properties as potential soil quality indicators
Developing a conceptual framework for the development of a set of chosen soilproperties as potential soil quality indicators
The challenge of doing inter-disciplinary research