Δημoσιεύσεις στον τύπο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ
   
4/2013 “Οικονομία και Περιβάλλον. Ανταγωνιστές ή Εταίροι;”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2013, Αριθμός Φύλλου 110, σελ. 5, www.omfidas-lamias.gr.

   
12/2012 “Ο Αστικός Χώρος Πρασίνου”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2012, Αριθμός Φύλλου 109, σελ. 5, www.omfidas-lamias.gr.

   
9/2012 Η Οικονομική Κρίση και το Περιβάλλον”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Σεπτέμβριος 2012, Αριθμός Φύλλου 108, σελ. 5, www.omfidas.gr.

   
17/03/2012 Η Αξία και ο Ρόλος του Αστικού Πρασίνου»,

Εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, Καθημερινή Εφημερίδα (Λαμία), Έτος 72ο,

Περίοδος Β΄, Αριθμός Φύλλου 20070, σελ. 9, www.lamiakos-typos.gr.

   
12/2011 Αειφόρος Ανάπτυξη. Η Έννοια και η Ανάγκη Συμμετοχής των Κοινωνικών

Εταίρων”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2011, Αριθμός Φύλλου 106, σελ. 5, www.omfidas.gr.

   
6/2011 Αγροτικός Τουρισμός. Μέρος 2ο”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Ιούνιος 2011, Αριθμός Φύλλου 105, σελ. 5, www.omfidas.gr.

   
4/2011 Αγροτικός Τουρισμός. Μέρος 1ο”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2011, Αριθμός Φύλλου 104, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

12/2010 Οικολογική και Αειφορική Ηθική”, Μέρος 2ο,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2010, Αριθμός Φύλλου 102, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

10/2010 Οικολογική και Αειφορική Ηθική”, Μέρος 1ο,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Οκτώβριος 2010, Αριθμός Φύλλου 101, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

8/2010 Μια Διακήρυξη της Αειφορικής Ηθικής”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Αύγουστος 2010, Αριθμός Φύλλου 100, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

6/2010 Μια Διακήρυξη της Οικολογικής Ηθικής”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Ιούνιος 2010, Αριθμός Φύλλου 99, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

4/2010 Παγκόσμια Ημέρα Γης”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2010, Αριθμός Φύλλου 98, σελ. 7, www.omfidas.gr.

 

4/2010 Η Έννοια της Περιβαλλοντικής Ηθικής”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Απρίλιος 2010, Αριθμός Φύλλου 98, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

2/2010 Προειδοποίηση των Επιστημόνων του Κόσμου προς την Ανθρωπότητα”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Φεβρουάριος 2010, Αριθμός Φύλλου 97, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

12/2009 Ανθρώπινος Πληθυσμός και Εξάλειψη των Ειδών”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Δεκέμβριος 2009, Αριθμός Φύλλου 96, σελ. 5, www.omfidas.gr.

 

10/2009 Η Τραγωδία των Κοινών. Μια Εισαγωγή στην Έννοια”,

Εφημερίδα ΔΡΥΑΣ, Όμιλος Φίλων του Δάσους και Οικολόγοι Νομού

Φθιώτιδας (Λαμία), Περιοδική Έκδοση Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Οκτώβριος 2009, Αριθμός Φύλλου 95, σελ. 5, www.omfidas.gr.